BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"like the taste" — Słownik kolokacji angielskich

like the taste kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak smak
  1. like czasownik + taste rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Maybe they didn't like the water or the taste of the fish.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo