BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"suit one's taste" — Słownik kolokacji angielskich

suit one's taste kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiadać czyjś smak
  1. suit czasownik + taste rzeczownik
    Silna kolokacja

    Or perhaps a private train might better suit your taste.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo