MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like the story" — Słownik kolokacji angielskich

like the story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak historia
  1. like czasownik + story rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I like stories where things go well and people get what they need."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo