BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"like the feeling" — Słownik kolokacji angielskich

like the feeling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak uczucie
  1. like czasownik + feeling rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I hadn't liked the feeling of the link at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo