BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like several information" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak kilka informacje
  1. like czasownik + information rzeczownik
    Silna kolokacja

    If you'd like more information you can call us free on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo