"like school" — Słownik kolokacji angielskich

like school kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak szkoła
  1. like czasownik + school rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Like I said, he didn't like school and couldn't wait to leave home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo