MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like one's answer" — Słownik kolokacji angielskich

like one's answer kolokacja
Popularniejsza odmiana: like the answer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś odpowiedź
  1. like czasownik + answer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Which meant that I was really not going to like the answer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo