ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"like humans" — Słownik kolokacji angielskich

like humans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak ludzie
  1. like czasownik + human rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I don't like humans for a lot of reasons," Grizzly said.

    Podobne kolokacje: