"largely run" — Słownik kolokacji angielskich

largely run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w dużej mierze pobiec
  1. run czasownik + largely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It thus run largely on what was then the outskirts.

powered by  eTutor logo