ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large percent" — Słownik kolokacji angielskich

large percent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży procent
  1. large przymiotnik + percent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That would be 1 million square feet, about eight percent larger than Bloomingdale's across 59th Street.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo