"high percent" — Słownik kolokacji angielskich

high percent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoki procent
  1. high przymiotnik + percent rzeczownik
    Silna kolokacja

    The federal corporate tax rate is 35 percent, higher than in almost any other country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo