"mere percent" — Słownik kolokacji angielskich

mere percent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykły procent
  1. mere przymiotnik + percent rzeczownik
    Silna kolokacja

    He lost the primary, winning a mere ten percent of the vote.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo