"additional percent" — Słownik kolokacji angielskich

additional percent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowy procent
  1. additional przymiotnik + percent rzeczownik
    Silna kolokacja

    An additional 8.6 percent of the jobs were at companies with five to nine employees.

powered by  eTutor logo