"low percent" — Słownik kolokacji angielskich

low percent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niski procent
  1. low przymiotnik + percent rzeczownik
    Silna kolokacja

    The unemployment rate, however, held at a low 4.7 percent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo