KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"percent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

percent rzeczownik

rzeczownik + percent
Kolokacji: 147
percent of one's revenue • percent of one's sales • percent of one's shares • percent of one's stock • percent of one's income • ...
percent + rzeczownik
Kolokacji: 180
percent increase • percent stake • percent decline • percent drop • percent gain • percent reduction • percent discount • percent jump • ...
percent + czasownik
Kolokacji: 164
percent favors • percent approves • percent reports • percent votes • percent agrees • percent says • percent believes • ...
czasownik + percent
Kolokacji: 449
account for several percent • own several percent • increase several percent • rise to several percent • drop several percent • ...
przymiotnik + percent
Kolokacji: 40
high percent • additional percent • mere percent • low percent • current percent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. high percent = wysoki procent high percent
2. additional percent = dodatkowy procent additional percent
3. mere percent = zwykły procent mere percent
4. low percent = niski procent low percent
5. current percent = obecny procent current percent
6. full percent = pełny procent full percent
7. whopping percent = procent manta whopping percent
przyimek + percent
Kolokacji: 34
to several percent • about several percent • for several percent • at several percent • with several percent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.