Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"kontrahenci" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontrahenci" po polsku

kontrahenci

rzeczownik
  1. contracting parties
rzeczownik
  1. contractor **   [policzalny]
    They have introduced contractual penalties so as to put added pressure on the contractor. (Oni wprowadzili kary umowne, aby wywrzeć dodatkową presję na kontrahencie.)
  2. trading partner  
  3. trade partner
  4. counterparty

Powiązane zwroty — "kontrahenci"

rzeczownik
kontrakt = contract +2 znaczenia