"kept apart" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "kept apart" po angielsku

phrasal verb
  1. odizolować, odseparować

"kept apart" — Słownik kolokacji angielskich

kept apart kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): być oddzielonym
  1. keep czasownik + apart przysłówek
    Silna kolokacja

    If people are not to love, then they must be kept apart.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo