"juvenile book" — Słownik kolokacji angielskich

juvenile book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka młodzieńca
  1. juvenile przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A children's collection features outstanding juvenile and young adult books.

    Podobne kolokacje: