"join the Royal Reserve" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dołącz do Królewskiego Zapasu
  1. join czasownik + reserve rzeczownik
    Silna kolokacja

    Early in his career, he tended to coalminers and joined the Royal Naval Volunteer Reserve.

    Podobne kolokacje: