"serve in the United Reserve" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ w zjednoczonym Zapasie
  1. serve czasownik + reserve rzeczownik
    Silna kolokacja

    He served in the United States Army Reserve from 1971 to 1977.

    Podobne kolokacje: