"increase one's reserves" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrastać czyjś zapasy
  1. increase czasownik + reserve rzeczownik
    Silna kolokacja

    It could increase our reserves by 50 percent and be worth over $15 billion.