ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"join officials" — Słownik kolokacji angielskich

join officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dołącz do urzędników
  1. join czasownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Federal investigators have joined local and state officials in investigating a fire 25 miles north of Syracuse that severely damaged a Sikh temple on Sunday.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo