"innovative strategy" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorska strategia
  1. innovative przymiotnik + strategy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I've seen some pretty innovative strategies used by other players.

powered by  eTutor logo