"infinitely great" — Słownik kolokacji angielskich

infinitely great kolokacja
Popularniejsza odmiana: infinitely greater
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieskończenie wielki
  1. infinitely przysłówek + great przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The force of the first hit was infinitely greater than the second.

    Podobne kolokacje: