"infinitely greater" — Słownik kolokacji angielskich

infinitely greater kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o wiele bardziej wielki
  1. infinitely przysłówek + great przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The force of the first hit was infinitely greater than the second.

    Podobne kolokacje: