"increasingly unpopular" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej niepopularny
  1. increasingly przysłówek + unpopular przymiotnik
    Silna kolokacja

    His advocacy against the use of force made him increasingly unpopular with settlers and the government.

powered by  eTutor logo