ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"increasingly scarce" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej ledwie
  1. increasingly przysłówek + scarce przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    But with jobs increasingly scarce, it is harder for young players to break in.

powered by  eTutor logo