"increasingly prominent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej znaczący
  1. increasingly przysłówek + prominent przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Women have also played an increasingly prominent rôle in the Church's administration.

powered by  eTutor logo