Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"socially prominent" — Słownik kolokacji angielskich

socially prominent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społecznie znaczący
  1. socially przysłówek + prominent przymiotnik
    Silna kolokacja

    They were followed by most of the other socially prominent families who had called Elk home.