ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"increasingly erratic" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej niekonsekwentny
  1. increasingly przysłówek + erratic przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    As a result, his behavior has become increasingly erratic and violent.

powered by  eTutor logo