"increasingly effective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej skuteczny
  1. increasingly przysłówek + effective przymiotnik
    Luźna kolokacja

    It has been found to be increasingly effective for migraine sufferers with very few side effects.