"increasingly dependent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej zależny
  1. increasingly przysłówek + dependent przymiotnik
    Silna kolokacja

    "It has to because our economy is becoming increasingly dependent on open trade regimes around the world."

powered by  eTutor logo