"increasingly convinced" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej przekonać
  1. increasingly przysłówek + convinced przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Fed officials have become increasingly convinced that a sharp decline in capital spending could be the biggest problem facing the economy.

powered by  eTutor logo