ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"convinced" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "convinced" po angielsku

convinced **

przymiotnik
 1. przekonany (o czymś)
  She's convinced of her ability to win. (Ona jest przekonana o swojej zdolności do wygrania.)
  Judges were convinced of his guilt. (Sędziowie byli przekonani o jego winie.)
  I'm convinced that we are going in the right direction. (Jestem przekonany, że idziemy we właściwym kierunku.)
  link synonim: confident

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "convince somebody" po polsku
czasownik
 1. przekonać kogoś (np. że coś jest prawdą)
  Your explanation didn't convince me. (Twoje wytłumaczenie nie przekonało mnie.)
  Do you really think that this poor excuse will convince her? (Czy naprawdę myślisz, że ta kiepska wymówka ją przekona?)
  He convinced me to go for a walk. (On przekonał mnie do pójścia na spacer.)
czasownik
 1. przekonać (sprawić, że ktoś uwierzy, że to, co mówimy jest prawdą) [przechodni]
  She convinced me to go on a vegetarian diet. (Ona przekonała mnie, abym przeszedł na dietę wegetariańską.)
  It was hard to convince him not to leave the country. (Ciężko było przekonać go, żeby nie wyjeżdżał z kraju.)
  zobacz także: persuade
 2. namówić (kogoś do zrobienia czegoś) [przechodni]
  He convinced me to go with him to a party. (On namówił mnie, bym poszedł z nim na imprezę.)
  She is trying to convince me to buy myself a dog. (Ona stara się namówić mnie, abym kupił sobie psa.)
  link synonim: persuade

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo