BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"increase one's use" — Słownik kolokacji angielskich

increase one's use kolokacja
Popularniejsza odmiana: increase the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrastać czyjś wykorzystanie
  1. increase czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "The time has come for a major campaign to increase their use."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo