"increase the use" — Słownik kolokacji angielskich

increase the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwiększaj wykorzystanie
  1. increase czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "The time has come for a major campaign to increase their use."

    Podobne kolokacje: