"including drinking" — Słownik kolokacji angielskich

including drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym picie
  1. including przyimek + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Disengaged cliques did not encourage engagement "in much of anything, including drinking."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo