"include vegetables" — Słownik kolokacji angielskich

include vegetables kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj warzywa
  1. include czasownik + vegetable rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On a low-purine diet, you can include fruits and vegetables.

powered by  eTutor logo