"add vegetables" — Słownik kolokacji angielskich

add vegetables kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodaj warzywa
  1. add czasownik + vegetable rzeczownik
    Silna kolokacja

    Add vegetables to skillet along with some salt and pepper.

powered by  eTutor logo