"vegetable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

vegetable rzeczownik

rzeczownik + vegetable
Kolokacji: 16
root vegetable • baby vegetable • winter vegetable • spring vegetable • leaf vegetable • ...
vegetable + rzeczownik
Kolokacji: 93
vegetable oil • vegetable garden • vegetable soup • vegetable market • vegetable matter • vegetable dish • vegetable patch • ...
vegetable + czasownik
Kolokacji: 12
vegetable grows • vegetable shortening • vegetable contains • vegetable serves • vegetable cooks • ...
czasownik + vegetable
Kolokacji: 38
eat vegetables • sell vegetables • include vegetables • add vegetables • produce vegetables • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. sell vegetables = sprzedaj warzywa sell vegetables
3. include vegetables = obejmuj warzywa include vegetables
  • On a low-purine diet, you can include fruits and vegetables.
  • The dish has a greater quantity of soup and includes fresh vegetables.
  • Food sources include fruits, vegetables, fresh meat, and dairy products.
  • It includes no meat, fish, poultry or fruits and vegetables.
  • Include fruits, vegetables, and fiber in your diet each day.
  • For example, offer meals that include whole grains, vegetables, and fruits.
  • Other products of the area include tobacco, vegetables, and cattle.
  • Include fruits, vegetables, beans, and whole grains in your diet each day.
  • Except in very hot months, the yard includes beautiful herbs and vegetables.
  • But the agricultural produce of the city also includes vegetables, fruits and onions.
4. add vegetables = dodaj warzywa add vegetables
5. produce vegetables = wyprodukuj warzywa produce vegetables
6. use vegetables = warzywa wykorzystania use vegetables
7. buy vegetables = kup warzywa buy vegetables
przymiotnik + vegetable
Kolokacji: 60
fresh vegetable • green vegetable • grilled vegetable • raw vegetable • leafy vegetable • ...
przyimek + vegetable
Kolokacji: 11
with vegetables • of vegetables • from vegetables • for vegetables • on vegetables • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.