"vegetable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

vegetable rzeczownik

rzeczownik + vegetable
Kolokacji: 16
root vegetable • baby vegetable • winter vegetable • spring vegetable • leaf vegetable • ...
vegetable + rzeczownik
Kolokacji: 93
vegetable oil • vegetable garden • vegetable soup • vegetable market • vegetable matter • vegetable dish • vegetable patch • ...
vegetable + czasownik
Kolokacji: 12
vegetable grows • vegetable shortening • vegetable contains • vegetable serves • vegetable cooks • ...
czasownik + vegetable
Kolokacji: 38
eat vegetables • sell vegetables • include vegetables • add vegetables • produce vegetables • ...
przymiotnik + vegetable
Kolokacji: 60
fresh vegetable • green vegetable • grilled vegetable • raw vegetable • leafy vegetable • ...
przyimek + vegetable
Kolokacji: 11
with vegetables • of vegetables • from vegetables • for vegetables • on vegetables • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.