"eat vegetables" — Słownik kolokacji angielskich

eat vegetables kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjedz warzywa
  1. eat czasownik + vegetable rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On the other hand, she's not here to tell them to eat their vegetables.

powered by  eTutor logo