"identify ways" — Słownik kolokacji angielskich

identify ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zidentyfikuj drogi
  1. identify czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A person who helps to identify ways that people can save energy in their homes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo