"hurt one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

hurt one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodź sobie oczy
  1. hurt czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Something that hurt your eyes, if you looked directly at it.

    Podobne kolokacje: