BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"hold in a way" — Słownik kolokacji angielskich

hold in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymaj w pewnym sensie
  1. hold czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    I have got used to holding it in a certain way, with my eye trained on a piece of grain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo