"hold in a season" — Słownik kolokacji angielskich

hold in a season kolokacja
Popularniejsza odmiana: hold in the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukryj porę roku
  1. hold czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The club more than held their own in the first season back.