"hold in the season" — Słownik kolokacji angielskich

hold in the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukryj porę roku
  1. hold czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The club more than held their own in the first season back.

podobne do "hold in the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hold in the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik