BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"highlight show" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "highlight show" po angielsku

"highlight show" — Słownik kolokacji angielskich

highlight show kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko najważniejszego wydarzenia
 1. highlight rzeczownik + show rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Each highlight show features the events that happened in the previous day in the house.

  Podobne kolokacje:
 2. highlight czasownik + show rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  It produced local news on weeknights at 5:30 (for thirty minutes), every night at 10, and a Sunday night sports highlight show.

powered by  eTutor logo