"hear officers" — Słownik kolokacji angielskich

hear officers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz urzędnicy
  1. hear czasownik + officer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Once the notice of objection filed the proceedings are determined by hearing officers.

    Podobne kolokacje: