"head operations" — Słownik kolokacji angielskich

head operations kolokacja
Popularniejsza odmiana: head one's operations
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne operacje
  1. head czasownik + operation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He once headed foreign operations and was responsible for much of the company's international growth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo